A NAH által NAH – 12 -0042/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Heves Vármegyei Vizsgaközpont

Vizsgáztatói névjegyzékébe történő jelentkezéshez

A NAH-12-0042/2022 számon akkreditált Heves Vármegyei Vizsgaközpont tevékenységének bővítéséhez pályázati felhívást tesz közzé vizsgáztatói névjegyzékének bővítésére.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 272. § (1) – (3) bekezdése értelmében a Heves Vármegyei Vizsgaközpont Vizsgáztatói névjegyzékébe az alábbi feladatok ellátására lehet pályázni:

 • vizsgabizottság ellenőrzési feladatot ellátó tagja, (vizsgafelügyelő), felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért (Kamara delegálásának hiányában), Szkr.272.§ (3) bekezdés,
 • vizsgabizottság mérési feladatot ellátó tagja, végzi a vizsgázó tudásának felmérését, átveszi az elkészült projektfeladatot, és feljegyzi ennek az időpontját, ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit,
 • vizsgabizottság értékelési feladatot ellátó tagja, minősíti a vizsgázó teljesítményét, a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
 • az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő (ellenőrzési feladatokat ellátó tag) általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

A pályázaton történő részvétel feltételei

Pályázatot az nyújthat be, aki:

 • a Szkr. 134. § (2) és (3) és a 272.§ (4) bekezdésben előírtak alapján rendelkezik az adott szakma, szakmairány oktatásához szükséges mesterfokozattal, vagy felsőfokú végzettséggel és szakirányú szakmai végzettséggel vagy gyakorlati oktatóként legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez.

A Vizsgáztatói névjegyzékbe kerülés után, konkrét vizsgára történő megbízás további feltételei:

 • A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma képzési területe tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat,
 • A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója,
 • Ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar vagy a képzési és kimeneti követelmények a vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz, legalább a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét anyanyelven kell beszélnie, vagy abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert nyelvvizsgával, illetve azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie,
 • A Vizsgáztatói névjegyzékben szereplő személyeknek a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül, de legkésőbb az első megbízást megelőzően, a vizsgáztatással kapcsolatos ismeretátadó online belső képzésen kell részt venniük,
 • A Heves Vármegyei Vizsgaközpont szabályzataiban rögzített nyilatkozatokat aláírásával el kell fogadnia.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázónak a felhívás mellékleteként megtalálható 2. számú regisztrációs adatlapot saját kezűleg aláírva vagy AVDH hitelesítéssel ellátva szükséges benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt elektronikus levélben (Pdf. formátumban) a vizsgakozpont@hmszc.hu e-mail címre, vagy eredeti aláírással ellátva papír alapon a Heves Vármegyei Vizsgaközpont címére: 3300 Eger, Kertész u. 128.

Az e-mail és a levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Vizsgáztatói névjegyzék”.

Kötelező mellékletek: (elektronikusan – Pdf. formátumban)

 • szakmai önéletrajz (Europass minta),
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • igazolás oktatási tevékenység végzéséről (kizárólag Mérési feladatok ellátásához) (13. melléklet)
 • a pályázó nyilatkozata aláírva, arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű és hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (3. sz. melléklet),
 • a pályázó pártatlansági, titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozata aláírva (4. sz. melléklet).
 • kiegészítő nyilatkozat szakmai gyakorlat igazolásáról 0613-as KEOR esetén (5. sz. melléklet)
 • kiegészítő nyilatkozat szakmai gyakorlat igazolásáról 0411-es KEOR esetén (6. sz. melléklet)
 • kiegészítő nyilatkozat szakmai gyakorlat igazolásáról 0413-es KEOR esetén (9. sz. melléklet)
 • kiegészítő nyilatkozat szakmai gyakorlat igazolásáról 0716-es KEOR esetén (10. sz. melléklet)
 • kiegészítő nyilatkozat szakmai gyakorlat igazolásáról 0721-es KEOR esetén (11. sz. melléklet)
 • kiegészítő nyilatkozat szakmai gyakorlat igazolásáról 0922-es KEOR esetén (12. sz. melléklet)

A pályázat benyújtásának határideje: FOLYAMATOS

A pályázatok elbírálása a beérkezéstől számított 120 napon belül történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a 2. számú regisztrációs adatlapon megadott e-mail címre kap értesítést.

A pályázattal kapcsolatban további információt kérhet a vizsgakozpont@hmszc.hu e-mail címen vagy munkaidőben Montvai Enikő vizsgaközpont-vezetőtől a +36 70 331 1346- os telefonszámon.

“Vizsgaztató mellékletek” letöltése

Palyazati-felhivas-vizsgaztatoi.zip – Letöltve 231 alkalommal – 2,02 MB
Megszakítás