A NAH által NAH – 12 -0042/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

HEVES VÁRMEGYEI VIZSGAKÖZPONT

MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági elvek

Az Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Elvek meghatározásának célja, hogy biztosítsa az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével valamennyi munkavállaló, együttműködő – vizsgázó és vizsgáztató, valamint egyéb közreműködő személy – részére.

Fontos továbbá, hogy a minőségi szakember-képzést támogatva a térség gazdasági fejlődését segítsük, szem előtt tartva az egyén képességeinek sokoldalú fejlesztését, az esélyegyenlőség megteremtését.

 1. Általános elvek a Vizsgaközpont működése során
 2. A Vizsgaközpont működése a kölcsönös tisztelet és az egyenlő bánásmód értékeire épül.
 3. A Vizsgaközpont minden érintettet, a vele kapcsolatban álló jelentkezőket, vizsgázókat, vizsgáztatókat, intézményeket és egyéb közreműködőket és partnereit folyamatosan tájékoztatja az:
  1. egyenlő bánásmód elveinek megvalósításával kapcsolatos jogaikról, kötelezettségeikről,
  2. a pártatlan és megkülönböztetésmentes vizsgáztatás elveinek betartásának módozatairól, etikai szabályzatairól, etikai kódexéről,
  3. a Vizsgaközpontot érintő változásokról,
  4. a szabályrendszerek módosulásáról.
 4. A Vizsgaközpont a partnereivel hosszútávú fenntartható együttműködésre törekszik, melynek érdekében dokumentumait elektronikus úton hitelesíti és kezeli, információit honlapján vagy elektronikus úton közzéteszi. Egyeztetéseket helyszíni, online felületen (videokonferencia, egyéb internetes csatornák használatával) illetve elektronikusan írott formában bonyolítja le, figyelembe véve a partnerek lehetőségeit az időtakarékosság és innovációs eszközök alkalmazásával.
 5. A Vizsgaközpont elősegíti, hogy a különböző vizsgák projektfeladatainak fejlesztése során a fenntarthatósági szempontok érvényesüljenek, az elkészített termékek felhasználhatók legyenek valamilyen további munkafolyamatban vagy hátrányos helyzetű személyek/csoportok számára segítséget nyújtsanak.

Továbbá a legmesszemenőkig igyekszik a Vizsgaközpont a fenntarthatóság elveit alkalmazni a gyakorlatban:

 1. a dokumentációkat digitalizáljuk, csökkentve a felesleges papír alapú másod, harmad és többes példányok előállítását,
  1. a partnereinkkel és együttműködőkkel elsődlegesen a személyes, az elektronikus és online kommunikációt támogatjuk,
  2. működésünk során fontos a környezettudatosságot.
 2. A Vizsgaközpont tevékenységeinek végzése és működése során kivizsgál és dokumentál minden olyan esetet, amely sérti az esélyegyelőség és a fenntarthatóság alapelveit.
 1. „Vizsgázó a középpontban” elv érvényesítése a vizsgaszervezésben és lebonyolításbanA Vizsgaközpont, mint vizsgaszervező és lebonyolító szervezet a vizsgáztatási folyamat során tiszteletben tartja a vizsgázók emberi méltóságát és egyedi értékeit, olyan feltételeket és körülményeket biztosít a vizsgák esetében, amelyek hozzájárulnak a sikeres vizsga letételéhez.A vizsgáztatás folyamatában a jelentkezésektől a bizonyítványok kiadásig kiemelt figyelmet fordít a Vizsgaközpont a biztonságos, előítéletmentes és támogató szervezésre, lebonyolításra.Azon vizsgázók esetében, akik olvasási/szövegértési nehézségekkel rendelkeznek, számukra könnyen értelmezhető formában is közzétesszük a dokumentációkat.A vizsgáztatásban résztvevőktől elvárás a pártatlanság, az egyenlő esélyek biztosítása a vizsgázók részére, az összeférhetetlenség és az etikus magatartás.A vizsgázók adatait, róluk a Vizsgaközponthoz beérkezett információkat bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályok alapján kezeli.
Megszakítás