A NAH által NAH – 12 -0042/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Heves Vármegyei Vizsgaközpont

Jegyzői névjegyzékébe történő jelentkezéshez

A NAH-12-0042/2022 számon akkreditált Heves Vármegyei Vizsgaközpont tevékenységének bővítéséhez pályázati felhívást tesz közzé jegyzői névjegyzékének bővítésére.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 274. § értelmében a Heves Vármegyei Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzékébe az alábbi feladatok ellátására lehet pályázni.

A szakmai/képesítő vizsga jegyzője a szakmai/képesítő vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.

E feladatkörében:

 • vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
 • összesíti a szakmai/képesítő vizsga részeredményeit,
 • kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,
 • kitölti az oklevelet, illetve a szakmai/képesítő bizonyítványt,
 • elvégzi a szakmai/képesítő vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
 • felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai/képesítő bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
 • gondoskodik a szakmai/képesítő vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
 • gondoskodik a szakmai/képesítő vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A pályázaton történő részvétel feltételei

Pályázatot az nyújthat be, aki:

 • legalább érettségi végzettséggel rendelkezik,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez,
 • a pályázaton előnyt jelent korábbi szakmai/képesítő vizsgá(ko)n szerzett jegyzői tapasztalat.

A Jegyzői névjegyzékbe kerülés után, konkrét vizsgára történő megbízás további feltételei

 • A Jegyzői névjegyzékben szereplő személyeknek a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül, de legkésőbb az első megbízást megelőzően, a jegyzői feladatokkal kapcsolatos ismeretátadó, online belső képzésen kell részt venniük.
 • A Heves Vármegyei Vizsgaközpont nyilatkozatait aláírásával el kell fogadnia.


A pályázat benyújtásának menete

A pályázónak a felhívás mellékleteként megtalálható 2. számú regisztrációs adatlapot saját kezűleg aláírva vagy AVDH hitelesítéssel ellátva szükséges benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt elektronikus levélben (Pdf. formátumban) a vizsgakozpont@hmszc.hu e-mail címre, vagy eredeti aláírással ellátva papír alapon a Heves Vármegyei Vizsgaközpont címére: 3300 Eger, Kertész u. 128.

Az e-mail és a levél tárgyában kérjük feltüntetni: Jegyzői névjegyzék”.

Kötelező mellékletek: (elektronikusan – Pdf. formátumban)

 • szakmai önéletrajz (Europass minta),
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolta,
 • a pályázó nyilatkozata aláírva, arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű és hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (3. sz. melléklet),
 • a pályázó pártatlansági, titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozata aláírva (4. sz. melléklet).

A pályázat benyújtásának határideje: FOLYAMATOS

A pályázatok elbírálása a beérkezéstől számított 120 napon belül történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a 2. számú regisztrációs adatlapon megadott e-mail címre kap értesítést.

A pályázattal kapcsolatban további információt kérhet a vizsgakozpont@hmszc.hu e-mail címen vagy munkaidőben Montvai Enikő vizsgaközpont-vezetőtől a +36 70 331 1346- os telefonszámon.

“Jegyző mellékletek” letöltése

Palyazati-felhivas-jegyzoi.zip – Letöltve 117 alkalommal – 197,17 KB

Megszakítás