A NAH által NAH – 12 -0042/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

A Heves Vármegyei Vizsgaközpont biztosítja az általa alkalmazott tanúsítási rendszer, a dokumentált struktúrák, irányelvek és eljárásokkal a vizsgáztatási tevékenységek pártatlanságát, a pártatlanság kezelését és az érdekelt felek kiegyensúlyozott bevonásával az érdekütközés kockázatának csökkentését.

A tisztesség elvének érvényesülése érdekében a Vizsgaközpont felső vezetése biztosítja, hogy a személyek tanúsításával, a vizsgáztatással kapcsolatos irányelvek és eljárások tisztességesek legyenek minden jelentkező, jelölt és vizsgázott személy esetében.

A Vizsgaközpont felső vezetése biztosítja a teljes tanúsítási folyamat során, a vizsgával kapcsolatba került munkatársak és megbízott személyek birtokába került információk bizalmas kezelését. Tisztességes vizsgamódszerek alkalmazásával biztosítjuk a pártatlanság érvényesülését.

Kiemeleten fontosnak tartjuk a megfelelő kommunikáció fenntartásával a bizalom kialakítását, a munkatársak és a vizsgafolyamatban részt vevő szereplők elégedettségét.

Vizsganyilvántartások vezetésével és figyelemmel kísérésével biztosítjuk, a vizsgák minőségét, a vizsgáztatók, vizsgafeladat készítők munkáját, a vizsgahelyszínek megfelelőségét.

Fontosnak tartjuk az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével valamennyi munkavállaló, együttműködő – vizsgázó és vizsgáztató, valamint egyéb közreműködő személy – részére.

Intézményünk hosszú távú versenyképességének megteremtése érdekében, a jogszabályi és egyéb szabályoknak megfelelően a vizsgák szervezését, lebonyolítását és ellenőrzését a lehető legmagasabb színvonalon végezzük.

A vizsgáztatási tevékenységben résztvevő munkatársak és megbízott személyek felkészültsége és folyamatos képzése biztosítja az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány, a kapcsolódó előírások és a jóváhagyott eljárások követelményeinek folyamatos érvényesítését.

Eger, 2023. 09. 13.

                                              

        Montvai Enikő

vizsgaközpont vezető

Megszakítás