A NAH által NAH – 12 -0042/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

A Heves Vármegyei Vizsgaközpont a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről előírásainak megfelelően azzal a céllal jött létre, hogy a megújult szakképzési rendszerben, akkreditált intézményként szakmai és képesítő vizsgákat szervezzen. 

Kiemelt célunk, hogy a vizsgák lebonyolítását és ellenőrzését a lehető legmagasabb színvonalon végezzük. Ennek érdekében szem előtt tartjuk a szakképzés, a piaci és gazdasági szereplők által felmerült igényeket és hozzásegíthetjük a vizsgára jelentkezőket ahhoz, hogy a választott szakmai végzettséget megszerezve a munkaerőpiacon sikeresen érvényesülhessenek. 

Vizsgaközpontunk minden vezetője jelen minőségpolitikájában rögzítettek szerint elkötelezi magát a magas minőségi vizsgaszervezés mellett, ennek érdekében az akkreditációban előírt MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtetünk. Vizsgaközpont vezetőnk gondoskodik arról, hogy minden munkatársunk és együttműködő partnerünk megismerje a minőségpolitikánkat, alapvető céljainkat és segítse azok megvalósítását. 

Törekszünk arra, hogy a vizsgára jelentkezők és a vizsgáztatásban részt vevő személyek megfelelő módon jussanak hozzá az aktuális információkhoz, a felénk benyújtott és feltett kérdésekre gyors és korrekt válaszokat adjunk, biztosítsuk szolgáltatásaink átláthatóságát. 

Szervezetünk akkor lesz sikeres, ha magas minőségi munkát végzünk, munkavégzésünk során megfelelő etikai elveket vallunk és azokat betartjuk és betartatjuk. A Vizsgaközpont belső szabályzórendszerében elsődlegesen határozzuk meg vezetőink, munkatársaink felelősségi- és hatásköreit. Ezek betartása elvárás mindannyiunk felé úgy, hogy érvényesüljön a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség és megvalósuljon a minőségi munkavégzés. 

Fontos számunkra, hogy biztosítsuk az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, azonos tisztelettel és körültekintéssel, szükség esetén az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével valamennyi munkavállaló, együttműködő – vizsgázó és vizsgáztató, valamint egyéb közreműködő személy – részére. 

Minőségpolitikánk főbb céljai: 

• Magasan képzett vizsgáztatóink széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezzenek, elfogadják és alkalmazzák a Vizsgaközpont pártatlansági elveit. 

• Vizsgahelyszíneink rendelkezzenek a törvényi előírásoknak megfelelő infrastruktúrával, biztosítva a minőségi körülményeket a vizsgáztatáshoz, segítve ezzel a vizsgázók teljesítményét. 

• Szakmai működésünk során a belső szabályzatainkban és a mindenkor hatályos és 

vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott előírásokat betartjuk, és betartatjuk. 

• Pontos információadásra, a minőségi kommunikációra törekeszünk jelentkezőink és partnerink irányában. 

• Fontosnak tartjuk, hogy panaszkezelésünk precíz, pontos legyen. Igyekszünk az esetleges felmerülő problémákat mihamarabb orvosolni az ügyfélszolgálati rendszerünkön keresztül, vagy személyesen vezetőink által. 

• Valamennyi munkatársunkkal és a megbízás alapján munkát végző vizsgabizottsági tagokkal, vizsgafeladat készítő és ellenőrző szakértőkkel, jegyzőkkel szembeni elvárásunk, hogy közvetlen munkavégzéshez szükséges ismereteiken túl, ismerjék és fogadják el a Vizsgaközpont belső szabályzatait, etikai és pártatlansági elveit. 

• Magasan képzett, széles körű szakmai tapasztalattal bíró és minőségi humánerőforrás biztosítása érdekében folyamatosan biztosítjuk, hogy: 

➢ Munkatársaink folyamatos képzésben vegyenek részt, 

➢ Vizsgabizottságaink teljesítményét folyamatosan értékeljük, 

➢ A beérkezett kérdőívek alapján az elégedettségi felméréseket összesítve értékelő elemzést készítünk. 

• A vizsgafeladatok összeállításánál elsődleges szempont, hogy azok folyamatosan kövessék a jogszabályi követelményeket, a Programkövetelmények és a Képzési és kimeneti követelmények változásait. 

• Működésünk során törekszünk arra, hogy az együttműködő partnereink kiválasztásánál olyan partnerekkel kössünk megállapodást, melyek kiemelten kezelik a modern technológiák és eszközrendszer alkalmazását azzal, hogy nagy figyelmet fordítanak a környezetvédelemre és a társadalmi felelősségvállalásra is. 

Eger, 2023. 09. 13. 

Montvai Enikő 

vizsgaközpont vezető 

Megszakítás