A NAH által NAH – 12 -0042/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Heves Vármegyei Vizsgaközpont

Jegyzői névjegyzékébe történő jelentkezéshez

A NAH-12-0042/2022 számon akkreditált Heves Megyei Vizsgaközpont tevékenységének bővítéséhez pályázati felhívást tesz közzé jegyzői névjegyzékének bővítésére. 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 274. § értelmében a Heves Megyei Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzékébe az alábbi feladatok ellátására lehet pályázni.

A szakmai/képesítő vizsga jegyzője a szakmai/képesítő vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.

E feladatkörében:

§  vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,

§  összesíti a szakmai/képesítő vizsga részeredményeit,

§  kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,

§  kitölti az oklevelet, illetve a szakmai/képesítő bizonyítványt,

§  elvégzi a szakmai/képesítő vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,

§  felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai/képesítő bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,

§  gondoskodik a szakmai/képesítő vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint

§  gondoskodik a szakmai/képesítő vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A pályázaton történő részvétel feltételei

Pályázatot az nyújthat be, aki:

§  legalább érettségi végzettséggel rendelkezik,

§  cselekvőképes,

§  büntetlen előéletű és nem áll tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

§  hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez,

§  a pályázaton előnyt jelent korábbi szakmai/képesítő vizsgá(ko)n szerzett jegyzői tapasztalat.

A Jegyzői névjegyzékbe kerülés után, konkrét vizsgára történő megbízás további feltételei

§  A Jegyzői névjegyzékben szereplő személyeknek a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül, de legkésőbb az első megbízást megelőzően, a jegyzői feladatokkal kapcsolatos ismeretátadó, online belső képzésen kell részt venniük.

§  A Heves Megyei Vizsgaközpont nyilatkozatait aláírásával el kell fogadnia.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázónak a felhívás mellékleteként megtalálható 2. számú regisztrációs adatlapot saját kezűleg aláírva vagy AVDH hitelesítéssel ellátva szükséges benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt elektronikus levélben (Pdf. formátumban) a vizsgakozpont@hmszc.hu e-mail címre, vagy eredeti aláírással ellátva papír alapon a Heves Megyei Vizsgaközpont címére: 3300 Eger, Kertész u. 128.

Az e-mail és a levél tárgyában kérjük feltüntetni: Jegyzői névjegyzék”.

Kötelező mellékletek: (elektronikusan – Pdf. formátumban)

§  szakmai önéletrajz (Europass minta),

§  iskolai végzettséget igazoló okiratok másolta,

§  a pályázó nyilatkozata aláírva, arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű és hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (3. sz. melléklet),

§  a pályázó pártatlansági, titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozata aláírva (4. sz. melléklet).

A pályázat benyújtásának határideje: FOLYAMATOS

A pályázatok elbírálása a beérkezéstől számított 120 napon belül történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a 2. számú regisztrációs adatlapon megadott e-mail címre kap értesítést.

A pályázattal kapcsolatban további információt kérhet a vizsgakozpont@hmszc.hu e-mail címen vagy munkaidőben Montvai Enikő vizsgaközpont-vezetőtől a +36 70 331 1346– os telefonszámon.

Jegyző mellékletek (42 letöltés)

Megszakítás